Nabízím vám zpracování architektonické studie novostavby, rekonstrukce nebo úpravy interiéru. Z ní následně vycházím při tvorbě stavební dokumentace. Jedná se nejčastěji o dokumentaci ke stavebnímu řízení, prováděcí dokumentaci nebo projekt interiéru. U stávajících staveb je nezbytné zaměření a posouzení stavu nemovitosti. Vedle základních služeb Vám poskytnu také další nezbytné informace v oblasti nemovitostí, stavebního práva, rozpočtu stavby, odborných průzkumů a zajištění komunikace s úřady.

Před zahájením prací je vhodné si připravit podklady a stavební program (zadání). Architektonickou studii Vám zpracuji na základě konzultací a zaměření. Návrh bude řešen tak, aby byla v rovnováze stránka funkční, konstrukční a estetická. V první fázi se jedná o řešení dispozice a uspořádání prostorů a hmot. V další fázi se zaměřuji na materiálové a barevné řešení, které může být doprovázené 3D vizualizací.

Schůzku je možné domluvit na místě stavby nebo v mé kanceláři u metra Vltavská.

Volejte na číslo 607 730 536 nebo pište na arch.janeckova@gmail.com.

Ceník najdete po kliknutí na tlačítko další.